IMPERO

Reacties

"Willy en ik hebben ruim twee jaar prettig en probleemloos samengewerkt bij het KIMO. Willy had een zeer divers takenpakket. Te beginnen met het bureaumanagement en de financiële administratie, daarnaast als belangrijkste taak het projectmanagement op de richtlijnontwikkeling, het secretariaat van diverse commissies en werkzaamheden rondom communicatie en marketing. Willy deed dit zorgvuldig, met overzicht en aandacht voor ieder detail en zonder ook maar één los eindje achter te laten. Maar het belangrijkste vond ik haar zelfkennis en hoe Willy zich verhoudt tot anderen: wijs, rustig en met volledige aandacht. Dank Willy!"

"Willy de Keijzer heb ik goed leren kennen en waarderen in de oprichtingsjaren van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO), een koepelorganisatie van mondzorgprofessionals. Ze is onmiskenbaar een professionele ‘spin in het web’ geweest bij de opbouw van de complexe organisatiestructuur van het kennisinstituut. Haar kwaliteiten als manager, zowel op bureauniveau als in de bestuurlijke beleidsvoorbereiding en – uitvoering, hebben bijgedragen aan het huidige functioneren van het kennisinstituut. Kernwoorden uit deze periode: Gedegen, toegewijd en volhardend, communicatief sterk in woord en tekst, recht door zee, resultaatgericht met een onmisbaar oog voor context."

"Willy heeft haar rol als coördinator van het selectie- en plaatsingsproces bij Amerpoort op een uiterst zorgvuldige wijze vorm gegeven. Een proces dat in 2015 onder grote tijdsdruk plaatsvond, waarbij voor Willy vanzelfsprekend geldt dat afspraak afspraak is én deadlines gehaald moeten worden. Dit gaat niet ten koste van de kwaliteit van op te leveren documenten. Ook onder grote tijdsdruk blijft Willy servicegericht. Kortom, een plezierige collega is om mee samen te werken!"

"Willy de Keijzer en ik vormden in het najaar van 2013 samen de Bedenkingencommissie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, als secretaris respectievelijk als voorzitter. Dat was een hectische klus onder grote tijdsdruk. Zelden heb ik zo prettig met iemand samengewerkt als met Willy: zij is proactief, zorgt voor een super goede planning van het werk, stelt mensen op hun gemak, houdt het overzicht en weet ook nog de uitwerking van vele gesprekken in secure adviezen inhoudelijk vorm te geven. Samengevat: een uitmuntend secretaris voor iedere bezwarencommissie, ik zie uit naar de volgende samenwerking met haar!"

"Willy is een plezierige, uiterst secure en alerte secretaris bij plaatsings- en bezwaaradviescommissies. Haar werk is zeer verzorgd en zij doorgrondt de materie waardoor ze relevante ontwikkelingen meteen juist weet te plaatsen en actief voorstellen doet. Willy is uiterst betrouwbaar. Het is een genot met haar samen te werken!"

"Willy was als secretaris van de bedenkingencommissie t.b.v. de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de spil in de procedure die in 2013 plaatsvond. Maar liefst ruim 100 bedenkingen zijn in slechts 4 weken tijd keurig netjes afgehandeld, by the book. Willy is betrouwbaar, een antwoord van haar komt snel, is ter zake doend en klopt. Ze komt proactief met voorstellen om het proces beter te stroomlijnen en stuurt subtiel op relatie en inhoud. Ze is serieus en heeft aandacht voor de mens achter een verhaal."

"In september 2009 heb ik Willy de Keijzer uitgenodigd om ons team te adviseren en te coachen. De visie en missie van Valentijn Opticiens staan al jaren vast binnen ons team, maar miste structuur in de uitvoering ervan. Willy heeft met directe coaching en haar eigen manier van aanpakken, snel en vakkundig ons denkproces weten te veranderen. Dit resulteerde in een team dat verantwoordelijkheid neemt voor het eigen samenwerkingsproces en wederzijdse werkafspraken respecteert en nakomt. Als directeur heb ik genoeg handvaten gekregen voor mijzelf en om het team te begeleiden in bewustwording van de eigen ontwikkeling. Want het team; Dat ben jij! Ook is het prettig om te weten dat ik altijd bij haar kan aankloppen voor advies of een goed gesprek."

"Willy heeft op diverse momenten een helpende hand geboden in tijden van krapte op het bestuurssecretariaat. Dat doet ze op zeer professionele wijze. Maar haar toegevoegde waarde zit in toenemende mate in haar coachende kwaliteit. In het fusieproces ondersteunde Willy de drie bestuurssecretaresses van de fuserende organisaties op een uiterst effectieve wijze bij het integreren van de werkzaamheden en bij het proces van teamvorming. Dat doet ze met veel gezag, rustig en duidelijk. Ze schuwt harde boodschappen niet, maar brengt die op zo'n manier dat deze voor de betrokkene acceptabel is. Ze weet een eventuele competentiestrijd te voorkomen en helpt het team sterker te worden. Dat bewees de uitnodiging die Willy onlangs kreeg van het bestuurssecretariaat om mee te denken over wijzigingen in de werkverdeling n.a.v. een verandering in de samenstelling van de Raad van Bestuur."

"Bij een gezamenlijke opdrachtgever leerden we elkaar kennen en zag ik in Willy meer dan de accurate en betrouwbare secretariële dienstverlener. Voor mijn eigen organisatie heb ik IMPERO (lees= Willy) verzocht om een Handboek PO&O lay-outtechnisch te verfraaien en optimaliseren. Zij deed dit snel, vakkundig en met een prima resultaat waar ook mijn opdrachtgever weer heel tevreden over was. Ik schroom niet om Willy nog eens te benaderen voor een dergelijke vraag, terwijl ook haar andere aanbod mij nieuwsgierig maakt."

"Met een groot vermogen om de essentie van problemen te ontdekken, met de competentie om vervolgens bij onze situatie passende oplossingen te bedenken, en dat alles op een zodanige manier naar voren gebracht, dat je met plezier blijft luisteren of lezen - daarmee heeft Willy (oftewel IMPERO) ons echt geholpen in een lastige periode."

"Ik heb Willy de Keijzer leren kennen in de functie van secretaresse en ondersteuner van de Plaatsingsadviescommissie van Amsta in de periode november 2007 tot en met april 2008.

Als gevolg van de fusie van een drietal zorgorganisatie is Amsta per 1 januari 2007 ontstaan.Bij de integratie van de ondersteunende diensten en de inrichting van de managementstructuur van Amsta is een plaatsingsproces gestart en werd het Sociaal Plan toegepast. De plaatsingsadviescommissie (PAC) was belast met de herplaatsing van 160 medewerkers binnen Amsta.

Willy heeft dit proces op formidabele wijze ondersteund. Niet alleen door haar gedegen en zorgvuldige uitvoering van secretariële taken, maar zeker ook door haar projectmatige manier van werken. Zij bezit de bijzondere eigenschap om in een complexe en dynamische werkomgeving inzicht en overzicht te behouden. Door haar pro-actieve houding en grote betrokkenheid slaagde zij er in, om bij de uitvoering steeds een stap in het proces vooruit te zijn. De door haar aangeleverde overzichten zijn voor de PAC van grote waarde gebleken bij een goede, tijdige en zorgvuldige uitvoering van het proces.

Wij waren dermate content met de wijze waarop Willy haar werkzaamheden in dit proces heeft verricht, dat wij haar opnieuw hebben gevraagd de PAC te ondersteunen in een volgende plaatsingsproces vanaf oktober 2008. Dit proces richt zich op de inrichting en bemensing van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening, evenals op de ondersteunende diensten en de reorganisatie bij PO&O."

"IMPERO, Willy de Keijzer, heeft sinds het voorjaar van 2008 tot augustus 2009 het directiesecretariaat verzorgd voor het nieuw op te zetten Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van Amsta. Amsta is een fusieorganisatie. De eerste opdracht voor het CFD was: schrijf een ondernemingsplan en houdt de winkel open. Willy is in dit proces op zeer diverse terreinen een onmisbare kracht gebleken. Het ondernemingsplan ziet er prachtig uit, dankzij haar geweldige redactionele en lay-out technische kwaliteiten. Maar bijna nog belangrijker, ze was voor mij mijn 'extended memory', adviseuse (gevraagd en ongevraagd) bij presentaties en vergaderingen. Zij lette ook op: wie dreigt er uit te vallen en waar kan het beter. Door haar achtergrond als coach heeft ze hier een goed zicht op, waar ik meermaals profijt van ondervonden heb. Willy werd al snel een gewaardeerde kracht bij de managers; een vraag bij haar neergelegd, kwam goed terecht. Willy is een zeer betrouwbare persoon én een zeer prettig mens, die zich ondanks haar interimpositie niet schuwt voor verbinding. Er is eigenlijk maar één nadeel: ze wil geen vast contract..."

2010/2011: "Willy is een vakvrouw bij uitstek ! Vasthoudend en doelgericht heeft ze het secretariaat gepositioneerd en geprofessionaliseerd. Ze heeft een enorme bijdrage geleverd aan de transformatie van HKZ naar een marktgerichte organisatie. Willy heeft van nature een grote sensitiviteit voor mensen. Met haar coachende stijl heeft zij medewerkers gestimuleerd om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarmee heeft zij actief bijgedragen aan de ontwikkeling van HKZ en aan het verbeteren van de effectiviteit van de onderlinge samenwerking binnen het team."

2008/2009: "HKZ werkt erg graag samen met Impero en specifiek met jou als persoon omdat: - we je aanpak heel professioneel, doelgericht en gedegen vinden - jij zorgvuldigheid en betrokkenheid hoog in het vaandel hebt - je toegevoegde waarde levert voor ons als klant door actief mee te denken wat de best passende aanpak of oplossing zou kunnen zijn, daardoor stimuleer je ons om verder te denken dan de bekende kaders en werkvormen - je een heel vriendelijk, prettig en rustig persoon bent waarmee we heel prettig samenwerken"

"Willy de Keijzer van IMPERO heeft ons met grote tevredenheid ondersteuning geboden in het ontwikkelen, coördineren en het secretarieel ondersteunen bij het opzetten en onderhouden van ons Intercollegiale Consultatieteam Kindermishandeling. Het team biedt deskundigheidsbevordering, ondersteuning en advisering aan medewerkers in de jeugdgezondheidszorg zodat zij signalen van kindermishandeling vroegtijdig onderkennen en de juiste interventies plaatsen. Juist doordat Willy het organisatorische deel op zich nam, konden onze professionals zich toeleggen op het bieden van consultatie. In Willy hadden wij een iniatiefrijke, betrouwbare en punctuele partner."

"www.verkoopdeauto.nl is een onderdeel van EasyAdz, een eenmansbedrijf dat autobedrijven ondersteunt bij het maken van Internet presentaties van auto's en van direct E-mail campagnes, bij het plaatsen op de juiste portals en bij advies betreffende het management van het autobedrijf. Tot de klantenkring behoren merkdealers, universeel en klassieker autobedrijven. Naast www.verkoopdeauto.nl bestaat een tweede bedrijf: www.verkoophethuis.nl, waarbij wordt bemiddeld in de aankoopbegeleiding van onroerend goed in Oostenrijk.

IMPERO vervult een belangrijke rol in het verbeteren en aanpassen van teksten voor de diverse websites en nieuwsbrieven die regelmatig verstuurd worden. De teksten worden bekeken vanuit het oog van de consument en niet vanuit het autovak of makelaardij. Dat werkt verhelderend en prettig en daar komen vaak zinnige en leuke ideeën uit voort.

Het fijne in de samenwerking met IMPERO en met Willy als persoon is de één op één benadering bij het advies en de snelle afhandeling van verzoeken."

"Ik ken Willy al lang, sinds 1995, en in verschillende rollen.

Als secretaresse van mijn bestuurder (1995)
Ik had geen secretaresse, soms mocht ze ook iets voor mij doen. Wat voor mij belangrijk was dat zij altijd razendsnel in de gaten had als ik even uit moest razen, of op zoek was naar een luisterend oor, een klankbord. Niet oeverloos of ellenlang, nee compact, just in time, discreet, persoonlijk en functioneel. Daarbij op haar manier 'fijntjes' ook feedback gevend. Een bindende schakel waar je nog eens wat aan hebt. Later heb ik juist dat altijd gezocht in een secretaresse, zo eentje die van alles voor je doet, regelt en plant, maar je ook bij de les kan houden. Dat soort secretaresses, die zijn er niet zoveel. Als coach (vanaf 2002) Mij lukt het als manager ook nauwelijks om te omschrijven wat je dan zoekt in een secretaresse, of wat het nu precies is in het functioneren van je huidige secretaresse dat het niet lekker loopt. En dan... is er Willy. Die met je secretaresse aan het werk gaat, kijkt hoe ze werkt, aan de hand van een professioneel competentieprofiel beoordeelt, het haalbare niveau van functioneren inschat en een plan de campagne voor verbetering maakt. Traint on the job, in combinatie met persoonlijke coaching.

Als interimmer (vanaf 2002)
Als laatste ken ik Willy nog 'gewoon' in de rol van interim secretaresse op directie- en Raad van Bestuurs niveau. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Op haar best in spannende tijden. Snel in staat de huidige situatie te overzien, verhoudingen in te schatten, prioriteiten te stellen. Supervaardig in redigeren en opstellen van teksten, handig in plannen en organiseren, en wel tot in de puntjes. Vaardig in interne en externe communicatie, goed in het oppikken van relevante informatie en in- en externe signalen. En dan, voor mij een van de belangrijkste dingen: behoudt en creëert ook voor haar baas overzicht (en dat doet goed!)

Willy is ook nog eens aardig, breed geïnteresseerd, ontwikkeld en attent. Een fijne partner om mee samen te werken."